Veteranfrokost onsdag den 9. marts 2016 i Esbjerg på "Sydvesten"

 

 

 

 

 

 

 

 En lille tvist mellem Anne Villumsen og Knud Nielsen afgøres på fredelig vis

 

 

 Niels Chr. Bahnson beretter om spændende og farlige hændelser i Østgrønland