Veteranfrokost onsdag den 7. oktober 2015 i Marineforeningens lokaler på Holmen

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ole W. Ullby fortalte om farefuldt forsøg på reparation af radar

 

Erik Hellerup Madsen  fortalte om rimelig heldig reparation af radar

 

 Ib Olsen fortalte om fremragende radarreparation

 

 

 Tidligere telegrafist i marinen Johnny Bannow - praktisk hjælper ved veteranfrokosten - gav en fin erindringsbeskrivelse