Den 31. august holdt foreningen veteranfrokost i Fredericia.

 Først var der rundvisning i "minibyen".

 

 

 

 

 

 

 
 Foto:: Bodil Laursen  og Henning Poulsen