Veteranfrokost onsdag den 27. marts 2019 i Odense

 

 Erik sikrer sig, at alle 20 deltagere er mødt frem

 

 

 Knud beretter

 

 Henning redegør for igangværende forhandlinger

 

 Thorbjørn afslutter med en fornøjelig historie

 

 

 

 

 

 

 På værtshus risikerer man, at nogle vil slås

 (Foto Jan Preisler og Knud Nielsen)