Veteranfrokost torsdag den 12. marts 2009 kl. 12 - 17 i Sundby Sejlklubs pejsestue

 

 Birger Riis-Hansen byder forsamlingen velkommen....

 

 ...og kontrollerer, hvem der er mødt rettidigt frem.

 

 Passiar mellem Svend Bjørneboe og Ib Olsen

 

 Johannes Møller med endnu en af sine usandsynlige sandfærdige beretninger

 

 Evald L. Seemann fortæller skrøner fra sin tid i "Compagniet"

 

 Jørgen Andersen i afslappet stil

 

 Her fraråder Mogens Lehd-Pedersen veteraner at genindtræde i aktiv tjeneste

 

 Bruno W. Jessen underholdt med underfundig engelsk remse