Mandag den 1. maj afgik medlem nr. 3835 Ole Strandberg ved døden.

Ole tog certifikat i 1974 og blev derefter medlem af foreningen. Han arbejdede som sejlende telegrafist i 20 år i 8 forskellige rederier med 8 forskellige typer farter, afbrudt af 3 år på kystradiostation i Grønland. I tidsrummet 1993-95 var han for UNHCR udstationeret i Nairobi, Kenya, Somalia og Rwanda samt for Caritas i Sydossetien.

Ole var fagligt aktiv og var en periode medlem af forretningsudvalget.
1997 blev Ole ansat i Dansk Sø-Restaurations Forening som faglig sekretær. Han sørgede for at få det faglige arbejde sat i højsæde så effektivt, at det dannede fundamentet for CO-Søfart-samarbejdet og den senere fusion med Dansk Metal.

Jeg husker Ole Strandberg fra da han blev ansat ved Godthåb/Nuuk Radio i midten af firserne. Han var på en gang både venlig, og knivskarp når det gjaldt overenskomstforhold og juridiske forhold iøvrigt. Så Ole blev hurtigt valgt til tillidsmand.
Selvom han let kunne have taget en lederkarriere, var det slet ikke i hans interesse, idet han brændte for ligeret og retfærdighed.
Det kom os kolleger til gode, og satte ledelsen grå hår i hovedet, når han demonstrerede sin store indsigt i overenskomsten.
For mit eget vedkommende var det en månedsvagt i opsigelsesperioden, der ved Oles mellemkomst blev honoreret med fuld overtidsbetaling.

15-20 år senere mødte jeg ham ved et arrangement i Radiotelegrafistforeningen. Han var dårligt gående, og under en rygepause sagde han, mens han over brillerne kiggede på en med sit underfundige lidt drilske blik, 'det kommer der af at ryge'.
Et afklaret menneske med stor personlig integritet og raffineret humor.
Andre har bemærket at Ole rejste videre på en første maj. Som radiotelegrafist kan jeg ikke lade være med at fundere over at han blev 73 år.
Er sikker på at Ole vil have sig frabedt højtidelige mindeord, så han huskes som et af de sjældne mennesker, der ikke er til salg.

Æret være Ole Strandbergs minde

René Hansen