Repræsentantskabsmøde nr. 39 blev afholdt i Fredericia i dagene 18.-19. april 2018

 

På mødet blev der truffet beslutning om hvorledes FU i tiden fremover skal arbejde videre med at finde løsning på, hvad der skal ske med foreningen i den kommende fremtid

 

På hjemmesiden er der nu lagt referat fra repræsentantskabsmødet ind samt oplysning om fremtidsplanerne på"debatforum". Det er vigtigt, at foreningens medlemmer inddrages i den kommende proces, og medvirker til at vi i fællesskab når frem til den bedst mulige løsning