Danmarkshavn/OXQ

 

Bagerst ses de to 1 kw SSB/CW sendere til brug for Lyngby Radio- forbindelsen.
På bordet ses den COLLINS 51 S 1 der blev benyttet, mikrofonen, højtaler dertil, derefter ses en modtager til LB under black out, denne var en ældre model, den er lang og smal.
Til venstre for Collins modtageren ses anlæg til 118.1 mc/s.Denne blev benyttet ved luftdrop (kommunikation med flyet), vi havde også en lille handy en.
Til venstre ses en 50 watt sender til lokalsnak (kamik Posten) på 4050 kc/s, man ser også en Squezze Key.
Al gang foregik i løb, hastigheden med Ang. Radio (OZL) på CW var normalt speed 150 tegn/min = 30 ord/min.
Stationen er anbragt i den i 1948 byggede messebygning, rummet var oprindeligt opholdsstue/spisestue.

 

 Vagn Jensen medlem nr. 3851

 

Udsigt over stationen, set fra Harefjeldet. Yderst til venstre ses Sondebygningen, den lange bygning er en senere bygget messe/kabys samt værelser til personalet. Fjernes denne, er DMH som dengang stationen blev oprettet i 1948. Bagerst til højre ses det område (kaldet Overkørslen) hvor pejlehytten fra 1948/1949 var anbragt.Der er tre 42 meter høje antennemaster, de er 100 meter imellem disse.Imellem disse er udspændt en slags edderkoppespind som modvægt, denne opsætning er fra 1948.

Min amatørstation var anbragt i maskinbygningen der ses i midten (øverst), bag denne ses bygningen til nødmaskineriet. Faktisk sad jeg i samme rum som den oprindelige radiostation var anbragt i, ligesom jeg benyttede den 100 meter longwire der var beregnet til LB.

Vor 5 kw sender til WX frekvenserne, primært 5274.0, sekundært 5350.0 kc/s var anbragt i samme rum som jeg benyttede til amatørradio.

Desværre er Danmark ekspeditionens "villa" ikke med på dette foto, denne ligger lige netop til venstre for Sondebygningen, men udenfor dette foto.

 

Flagbytning efter endnu en vinter, februar 1975, antennerne til højre i billedet er til brug ved HF telefoni med Lyngby Radio.At antennerne er så langt væk fra stationen, der blev benyttet 1 kw, medførte et stort tab af denne effekt. Desuden havde vi ikke x - staller til de bånd vi havde behov for, dertil kom at LYRA dengang delte HF telefoni frekvenser med Rogaland samt Gøteborg.

 

Her ses radiotelegrafist Hans Wilhelm Rasmussen, der pga. sit flotte hår blev kaldt for Nord Øst Grønlands Anisette.
Også Hans Wilhelm var radioamatør, og ikke overraskende fik han en flot karriere, Jeg traf Hans Wilhelm i 1971 da jeg på navigationsskolen i Klaksvik, skulle erhverve 1. klasses certifikat. Hans Wilhelm er fra Færøerne.

 

 Så er der gæster, disse er fotograferet på Harefjeldet.

 

 Nella Dan

 

Den legendariske "guvernør" Knud Fischer, Nella Dan, ved skibstid i 1974. Man ankommer til kaptajnsmiddagen. Vagn Jensen holder sig i baggrunden.