OZE - Aputiteq wx-station, Østgrønland

 

 Stationen set fra søsiden

 

Stationsbygningen indeholdende radiostation, radioværksted, maskinværksted med 2 stk. Buch dieselmotorer til strømforsyning 

 

Betjeningsbord. 3 stk MP Pedersen-modtagere.
Til venstre LB-senderen. Til højre MB-senderen.

 

KB-senderen.
Venstre afdeling. Påmonteret krystaller til faste freq., bl.a. 5274 KHZ.
Højre afdeling. Brugt til CW på 14 MHZ (20 meter) amatørbånd.
 

 

Betjeningsbord med operatør Jens Kulle. Der er tilført en Philips-modtager.
Der er tre stk. MP-nøgler, én til hver telegrafist.
(Billedet er fra 1960)