Mandag den 1. september 2008 fejrede OXA sit 100-års jubilæum med festlig reception. Mange gæster havde i dagens anledning fundet vej til Holmen. Museets samlinger af tidligere tiders radiogrej blev beundret og formand for museet Geert Willendrup bød velkommen til hyggelig sammenkomst i "Bræddehytten". Stabschef ved Søværnets Operative Kommando kontreadmiral Henrik Andersen redegjorde for telegrafiens udviklingen med særlig fokus på OXA´s funktion gennem tiderne mens vicedirektør Jan Fritz Hansen, Danmarks Rederiforening, spandt en ende over telegrafisternes funktion og betydning i den civile handelsflåde. I dagens anledning mødte Søværnets Tamburkorps op og musicerede til stor glæde for receptionsgæsterne.