Organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralorganisationen af 2010 og Radiotelegrafistforeningen af 1917 - 2018

 Organisationsaftale for radioekspedienter i Forsvaret - 2017

 Lokalaftalemellem Forsvarsministeriets Personalstyrelse og Dansk Metal om arbejdstid mv. for redioekspedienter i Forsvaret - 2017

 Fornyelse af organisationsaftale pr. 1. april 2018 for CO10 og RAF1917

 Fællesoverenskomst for ansatte i staten - Cirkulære af 7. marts 2016

 
 Resultatpapir OK15 - organisationsaftale for radiotelegrafister under Forsvarsministeriet mv
 Resultatpapir OK13 - organisationsaftale for radiotelegrafister under Forsvarsministeriet mv.
 Resultatpapir OK13 - organisationsaftale for radiotelegrafister under Forsvarsministeriet mv.
 Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation/Overenskomstansattes Centralorganisation (LC/OC-fællesoverenskomst)
 

 CFU-forlig 2018

 CFU-forlig 2018- sammenfatning

 Førtidsfradragsprocenter for tjenestemænd (PDF)

 
 
 
 
 
 
 

 Grønland:

 Overenskomstaftale for kommunikationsmedarbejdere 2019-2023

 Overenskomstaftale for AFIS-personale 2019-2023

 Resultat - overenskomster med kommunikationsmedarbejdere og AFIS

 

 Overenskomstaftale 2014 for kommunikationsmedarbejdere (PDF)

 Resultat af overenskomstforhandlinger - september 2013

 Overenskomstaftale 2014 for AFIS-personale (PDF)

 Protokollat vedr. overenskomst for kommunikationsmedarbejdere 2009 (PDF)

 Protokollat om funktionærloven 2012