Organisationsaftale mellem Foirsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralorganisationen af 2010 og Radiotelegrafistforeningen af 1917 - 2018

 Organisationsaftale for radioekspedienter i Forsvaret - 2017

 Lokalaftalemellem ForsvarsministerietsmPersonalstyrelse og Dansk Metal om arbejdstid mv. for redioekspedienter i Forsvaret - 2017

 Fornyelse af organisationsaftale pr. 1. april 2018 for CO10 og RAF1917

 Fællesoverenskomst for ansatte i staten - Cirkulære af 7. marts 2016

 
 Organisationsaftale for Radiotelegrafister m.fl i Forsvarsministeriets tjeneste - 1. april 2012
 Organisationsaftale for Radiotelegrafister m.fl i Forsvarsministeriets tjeneste - 1. april 2011
 
 Resultatpapir OK15 - organisationsaftale for radiotelegrafister under Forsvarsministeriet mv
Resultatpapir OK13 - organisationsaftale for radiotelegrafister under Forsvarsministeriet mv.
 Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation/Overenskomstansattes Centralorganisation (LC/OC-fællesoverenskomst)
 

 CFU-forlig 2018

 CFU-forlig 2018- sammenfatning

 CFU-forlig 2015-2018

 CFU-forlig 2013 (PDF)

 Bilag til CFU-forlig (PDF)
 Sammenfatning af CFU-resultat (PDF)
 Førtidsfradragsprocenter for tjenestemænd (PDF)
 Overenskomst 2008-2011
 Cirkulære om organisationsaftale for radiotelegrafister m.fl. i forsvarsministeriets tjeneste mv. - Maj 2010
 Overenskomst mellem TDC og Radiotelegrafistforeningen af 1917
 

 Grønland:

 Overenskomstaftale for kommunikationsmedarbejdere 2015-2019

 Overenskomstaftale for AFIS-personale 2015-2019

 Overenskomstaftale 2014 for kommunikationsmedarbejdere (PDF)

 Resultat af overenskomstforhandlinger - september 2013

 Overenskomstaftale 2009 for kommunikationsmedarbejdere (PDF)

 Overenskomstaftale 2014 for AFIS-personale (PDF)

 Overenskomstaftale 2009 for AFIS-personale (PDF)

 Protokollat vedr. overenskomst for kommunikationsmedarbejdere 2009 (PDF)

 Protokollat om funktionærloven 2012