Onsdag den 25. oktober blev foreningens 100-års jubilæum markeret på Museet for Søfart i Helsingør.

Jan Preisler gav en kort introduktion til telegrafiens opståen samt foreningens etablering og udvikling. Derefter fortalte Regner Seidler om livet som telegrafist til søs - gevaldig flot fortælling.

Til arrangementet var fremmødt omkring 50 tilhørere - en del af dem var tillige medlemmer af RAF.