Medlem nr. 3851 Vagn Jensen gør opmærksom på interessante lydoptagelser på Arktisk Instituts hjemmeside. Følg link-henvisningerne nederst.

For snart 10 år siden forærede en af mine Siriusvenner mig en DVD hvorpå høres et længere interview med nu afdøde, tidligere medlem af den Nordøstgrønlandske Slædepatrulje Marius Jensen, denne patrulje er ikke at forveksle med slædepatruljen Sirius. Marius Jensen var oprindeligt udannet landmand, som ungt menneske fik han lyst til eventyr og meldte sig derfor til det daværende fangstkompagni NANOK hvor han blev ansat. Ifm. 2. Verdenskrig var vejrmeldinger stærkt efterspurgt, især vejrmeldinger med udgangspunkt i Grønland, groft sagt er vejret i Grønland det vejr Europa oplever dagen efter, Indlandsisen omtales jævnligt som "vejrgudernes værksted". På denne baggrund forsøgte Tyskland nogle gange at oprette vejrstationer i Nord Østgrønland. For således at modvirke dette, blev de i Nord Øst Grønland værende fangstmænd, både de norske samt de danske, samlet i en fælles enhed kaldet Den Nordøst Grønlandske Slædepatrulje. Marius Jensen indtog en fremtrædende rolle i den under 2. verdenskrig oprettede Nord Øst Grønlandske Slædepatrulje.

På omtalte DVD høres et interview med netop Marius Jensen, i dette beretter han (Marius Jensen) om de virkelige begivenheder der fandt sted ifm. hans og andre patruljemedlemmer´s tilfangetagelse (af tyskerne) hhv. den sande beretning af hvordan rollerne blev byttet om, således at omtalte Hermann Ritter blev fange og Marius Jensen fangevogter.
Interviewet blev foretaget marts 2001 få måneder inden Marius Jensen i en alder af 89 år afgik ved døden. Marius Jensen overholdt løftet til Hermann Ritter om ikke at berette om de virkelige begivenheder, faktisk var det en fortalelse under her omtalte interview der afstedkom at han (Marius Jensen) så sig nødsaget til at fortælle sandheden. Udover Marius Jensen var følgende til stede, nemlig de der interviewede Marius Jensen: Orlogskaptajn Mogens Guldbrandsen (Gulli, mangeårig chef for Sirius), tidligere stabslæge for Søværnet (hhv. læge for Sirius) Leif Vanggaard samt nu afdøde overlæge Jens Erik Schultz, sidstnævnte udgav kort før sin død et fortrinligt værk: KRIGEN I NORDØSTGRØNLAND, dette værk er udgivet på XSIRIUS forlaget, ligeså gjorde Jens Erik Schultz en flot indsats i NANOK projektet.
Personligt finder jeg det beskæmmende at Marius Jensen ikke, fra den danske stat, modtog en hædersbevisning for sin bemærkelsesværdige gerning, derimod modtog Marius Jensen fornemme hædersbevisninger fra både England og USA.
Det ene link henviser til arkiv nummer L 009, det andet til A 412.
Slutteligt kan jeg oplyse at en af de radiotelegrafister (tyske) der var tilsluttet den her omtalte tyske vejrekspedition, efterfølgende, i en bog, har beskrevet at da han i sin egenskab af radiotelegrafist, fra den tyske overkommando i Nordnorge der havde ledelsen af de udsendte tyske vejrekspeditioner, modtog en til chefen for denne, radiotelegrafisk ordre til at skyde de tilfangetagne patruljefolk, reagerede han ved at oplyse det pga. de radiomæssige udbredelsesforhold, ikke var muligt at modtage omtalte telegram.

 
Lydoptagelserne fra 2001 med Marius Jensen.

Man behøver ikke logge ind - tryk blot på "slædebilledet" i rigtig rækkefølge

 
Oplysninger om Marius Jensen på Arktisk Instituts hjemmeside