Foreningens jubilæumsbog "100 år på bølgelængde" kan købes på foreningens kontor for kr. 50.-
Såremt man ønsker den tilsendt, tillægges der portoudgifter.