Referat af stiftende generalforsamling for Radiotelegrafistforeningen af 1917´s veteraner torsdag den 20. august 2020.

Til generalforsamlingen var fremmødt 11 medlemmer.
Henning Poulsen præsenterede dagsordenen for generalforsamlingen.
Pkt. 1. Henning Poulsen blev valgt som dirigent. Jan Preisler påtog sig at tage referat.

Formand for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening Peter Jørgensen præsenterede sig og oplyste om fagforeningens virke og funktion og ønskede forsamlingen en god generalforsamling.
Faglig sekretær Conni Lorentsen, der hjalp til med generalforsamlingens praktiske afvikling, præsenterede sig og fortalte om sit arbejdsområde. Conni blev valgt som stemmetæller.

Pkt. 2. Beretning.
Henning Poulsen oplyste, at veteranforeningen tæller omkring 200 medlemmer. Der er stadig nogle, som man ikke har kontakt med.
Det blev oplyst, at der planlægges veteranfrokost den 1. oktober i Svendborg og tilsvarende i København den 7. oktober. I Svendborg er Henning Poulsen og Erik Rasmussen kontaktpersoner og i København er kontaktpersonen Birger Riis-Hansen.

Pkt. 3. Regnskab
Henning Poulsen redegjorde for regnskabet for indeværende år, som balancerer med kr. 26.716.-
Endvidere blev et foreløbigt budget for 2021 fremlagt.
Fra forsamlingen blev der forespurgt til det afsluttende regnskab fra Radiotelegrafistforeningen inden foreningens overgang til VSL. Regnskabet vil blive forsøgt fremskaffet og efterfølgende lagt på foreningens hjemmeside under referatet fra repræsentantskabsmøde nr. 41, 16.-17. marts 2020.

Pkt. 4. Vedtagelse af vedtægter.
Det fremsendte udkast til vedtægter blev gennemgået kritisk. Der blev tilføjet enkelte rettelser hertil hvorefter vedtægterne blev vedtaget.

Pkt. 5. Indkomne forslag.
Fra Jesper Djurhuus var der stillet forslag om at bestyrelsesmedlemmerne skulle repræsentere tidligere sejlende medlemmer, tidligere medlemmer som havde gjort tjeneste "i luften" og tidligere medlemmer med tjeneste på landjorden.
Forsamlingen kunne ikke godkende det stillede forslag.

Pkt. 6. Valg
Listen med 13 medlemmer, som havde tilkendegiver ønske om valg, blev slået op.
Enkelte af de 13 havde givet udtryk for, at de ikke ønskede valg. Under hensyn hertil stillede Henning Poulsen sig villig til valg til den kommende bestyrelse.

Følgende blev valgt:
Henning Poulsen
Vagn Aalling
Jesper Djurhuus
Evald Seemann
Palle Randløv

Pkt. 7. Arrangementer og veteranfrokoster
Punktet blev kort gennemgået. Der var indkommet flere forslag, som overlades til bestyrelsen.

Pkt. 8. Eventuelt
Intet særligt

 

Dirigent: Referent:
Henning Poulsen Jan Preisler

Referat af stiftende generalforsamling for Radiotelegrafistforeningen af 1917´s veteraner torsdag den 20. august 2020.

Til generalforsamlingen var fremmødt 11 medlemmer.
Henning Poulsen præsenterede dagsordenen for generalforsamlingen.
Pkt. 1. Henning Poulsen blev valgt som dirigent. Jan Preisler påtog sig at tage referat.

Formand for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening Peter Jørgensen præsenterede sig og oplyste om fagforeningens virke og funktion og ønskede forsamlingen en god generalforsamling.
Faglig sekretær Conni Lorentsen, der hjalp til med generalforsamlingens praktiske afvikling, præsenterede sig og fortalte om sit arbejdsområde. Conni blev valgt som stemmetæller.

Pkt. 2. Beretning.
Henning Poulsen oplyste, at veteranforeningen tæller omkring 200 medlemmer. Der er stadig nogle, som man ikke har kontakt med.
Det blev oplyst, at der planlægges veteranfrokost den 1. oktober i Svendborg og tilsvarende i København den 7. oktober. I Svendborg er Henning Poulsen og Erik Rasmussen kontaktpersoner og i København er kontaktpersonen Birger Riis-Hansen.

Pkt. 3. Regnskab
Henning Poulsen redegjorde for regnskabet for indeværende år, som balancerer med kr. 26.716.-
Endvidere blev et foreløbigt budget for 2021 fremlagt.
Fra forsamlingen blev der forespurgt til det afsluttende regnskab fra Radiotelegrafistforeningen inden foreningens overgang til VSL. Regnskabet vil blive forsøgt fremskaffet og efterfølgende lagt på foreningens hjemmeside under referatet fra repræsentantskabsmøde nr. 41, 16.-17. marts 2020.

Pkt. 4. Vedtagelse af vedtægter.
Det fremsendte udkast til vedtægter blev gennemgået kritisk. Der blev tilføjet enkelte rettelser hertil hvorefter vedtægterne blev vedtaget.

Pkt. 5. Indkomne forslag.
Fra Jesper Djurhuus var der stillet forslag om at bestyrelsesmedlemmerne skulle repræsentere tidligere sejlende medlemmer, tidligere medlemmer som havde gjort tjeneste "i luften" og tidligere medlemmer med tjeneste på landjorden.
Forsamlingen kunne ikke godkende det stillede forslag.

Pkt. 6. Valg
Listen med 13 medlemmer, som havde tilkendegiver ønske om valg, blev slået op.
Enkelte af de 13 havde givet udtryk for, at de ikke ønskede valg. Under hensyn hertil stillede Henning Poulsen sig villig til valg til den kommende bestyrelse.

Følgende blev valgt:
Henning Poulsen
Vagn Aalling
Jesper Djurhuus
Evald Seemann
Palle Randløv

Pkt. 7. Arrangementer og veteranfrokoster
Punktet blev kort gennemgået. Der var indkommet flere forslag, som overlades til bestyrelsen.

Pkt. 8. Eventuelt
Intet særligt

 

Dirigent: Referent:
Henning Poulsen Jan Preisler