Referat af generalforsamling 2. juni 2021

 

 Generalforsamlingsindkaldelse samt veteranfrokost

 

 Vedr. indkomne forslag samt bestyrelsesvalg