Referat af generalforsamlingen den 19.3.2024

Karen Margrethe Antonsen blev valgt til dirigent

Formandens beretning:
BERETNING FOR 2023
Indledningsvis har vi de triste meddelelser om 3 af vores medlemmer, der har sendt den sidste prik.
Det er:
Jørgen Rasmussen
Einar Gade Jørgensen
Finn Egebjerg
Jeg vil bede jer om, at rejse jer og i en stille stund tænke på de af vore kollegaer der er taget ud på den sidste rejse.
Tak

Men selvom nogle medlemmer har forladt foreningen er der er stadig mange medlemmer tilbage,150, som er grundstenen i foreningen, og gør det økonomisk muligt, at vi kan efterleve foreningens vedtægt.
Men hvad står der så i vedtægterne? - der står bl.a. at bestyrelsen skal sikre tiltag, der styrker det sociale samvær.
Men hvad har bestyrelsen så fået arrangeret i årets løb for de få midler, der har været til rådighed.

Der har været 5 arrangementer:
I alt har der i 2023 været afviklet 5 arrangementer med deltagelse af 111 personer.
Generalforsamling 2023 = 20 pers. Vet.frokost Odense = 23 pers.
Vet.frokost Fredericia = 18 pers. Vet.frokost Arb.museet = 25 pers.
og Julefrokost Brøndby = 25 pers.
Når det har været muligt at afvikle de 5 arrangementer, kan det tilskrives hjælp fra medlemmer, der kender det lokale miljø - der skal lyde tak til disse.

Et nyt forenings år er der taget hul på lad os håbe det bliver et godt år, - bestyrelsen skal nok gøre sit til det.

Formandens beretning blev vedtaget.

Regnskab:
Der indkom i alt 33000 kr. fra VSL. De var lidt sent ude med det aftalte tilskud på 10.000 kr. Men efter at Vagn havde rykket for det, så kom det ind på kontoen. Udover arrangementerne er der brugt 3439 kr. på fødseldagsgaver til medlemmer, der fyldte rundt. Så har vi en hjemmeside, som der betales for, og den vedligeholdes af Jan Preisler. Overskuddet for 2023, i alt 8000 kr. overføres til 2024.

Regnskabet blev godkendt.

Af indkomne forslag var der 2 fra Palle Randløv:
Det foreslås, at der bliver lavet nye blå muleposer.
Vagn tvivlede på om vi kunne få dem afsat til medlemmerne. Han påpegede at det gik trægt med at få afsat de nye RAF emblemer. Bength mente, at hvis vi kunne få folk til at købe emblemerne, så ville salg af bæreposer/muleposer nok også følge med.
Henning og Jesper undersøger nærmere bl.a. om priser.

Så foreslås det, at QRU listen på hjemmesiden bliver opdateret.
Bestyrelsen undersøger nærmere om hvem, hvad etc.

Valg:
Den samlede bestyrelse blev genvalgt og konstituerer sig på næste bestyrelsesmøde. Der var 2 ekstra, som kunne vælges, men det er der ikke behov for lige nu. Så ude i kulissen står: Jørgen Lund-Ertel og Bength Brodersen klar.

Arrangementer:
De næste arrangementer, vi prøver at stable på benene, er en veteranfrokost i Esbjerg med besøg på Søfarts-og fiskeri museet. Det bliver i august. Nærmere dato kommer på hjemmesiden, ligesom sædvanlig invitation udsendes.
Så er der veteranfrokost på/i "Hyttefadet" i Nyhavn og julefrokosten i Odense, hvor sted og dato også skal bestemmes.
Og så er der en opsang til de medlemmer, som tilmelder sig, men alligevel ikke møder op:
HUSK NU AT AFMELDE JER!
Foreningen skal jo betale for det antal, som vi har tilmeldt, og udeblivelserne koster unødvendigt!
Der er stadig brug for forslag til arrangementer ude omkring og brug for lokale medlemmer til at være kontaktpersoner (overfor bestyrelsen). Her indkom så forslag om besøg på Kalundborg Radio og om at besøge skibene på holmen.

Eventuelt:
Herunder oplyste Palle, at den efterlysning på en manual til en af modtagerne på Peder Skram, der var udsendt, gav et fint resultat. Han fik sin manual.

Der blev talt om egenbetaling til arrangementerne, men så længe der er penge i kassen, så er Henning imod dette. Dog vurderer bestyrelsen spørgsmålet herom fra gang til gang.
Formanden takkede herefter for god ro og orden og ønskede alle velbekomme til frokosten