Lørdag den 5. oktober 2013 holdt tidligere elever fra Fanø Navigationsskoles radioafdeling fest

 

Knud Nielsen orienterer om slagets gang! 

 

Rundvisningen skylles ned

 

50 års jubilarerne

 

+ og - 50 års jubilarer