Via RAF 1917 medlem nummer 3851 Vagn Jensen, er fremskaffet følgende 3 lydbånd.

Man hører den kendte Grønlandsforsker Eigil Knuth, i august 1980, på Station NORD, berette om sit spændende liv. Bl. a. omtaler Eigil Knuth den første radiotelefoniske kontakt mellem Grønland og Danmark, denne foregik i vinteren 1938/1939 mellem Eigil Knuth´s forskningsstation kaldet Mørkefjordstationen i bunden af Dove Bugt og Blaavand Radio. Mørkefjordstationen med kaldesignalet OYY, et kaldesignal som den senere vejrstation Daneborg fik tildelt, benyttede en såkaldt "kuttersender" fremstillet af M. P. Pedersen., effekten var 20 watt, dengang AM. I vinterens løb blev der afviklet flere telefonsamtaler via Blaavand Radio, frekvensområdet var i det såkaldte MF telefonibånd.

Skulle nogen være interesseret kan man i værket MOG bind. 127 nummer 2. læse mere derom. Dette værk er skrevet af ekspeditionens radiotelegrafist Kurt Bæk, dengang var hans titel felthåndværker. Eller man kan læse Eigil Knuth´s eget værk: UNDER DET NORDLIGSTE DANNEBROG.

Oprindeligt modtog Vagn Jensen en gave af Siriusmanden kaldet Holmer, gaven var 2 kassettebånd hvorpå var indlæst det nu elektronisk til lydfiler konverterede materiale. De 2 kassettebånd blev efterfølgende fremsendt til en god ven til Eigil Knuth, den højt ansete Hans Meltofte.

 Bånd 1 side 1

 Bånd 1 side 2

 Bånd 2