Søfartsregister ønsker hjælp til afskrivning

Danskernes Historie Online og M/S Museet for Søfart digitaliserer 250.000 kartotekskort fyldt med dansk søfartshistorie. Kartoteket er et unikt redskab til information om danske skibe, søfolk, rederier og andre navne fra søfartens historie.
Kartoteket kaldes populært for "Die Elisabeth", idet det var den tyskfødte Elisabeth Henningsen, hustru til museumsdirektøren Henning Henningsen ved M/S Museet for Søfart, der fra ca. 1951 til 1981 udarbejdede størstedelen af dette navneregister til dansk søfart.

Vi er ved at være færdige med at skanne de mange kartotekskort, som man kan bladre igennem i vores billedviser. Projektet og adgang til billedviseren findes her: https://slaegtsbibliotek.dk/databaser/soefartshistorie

Det helt store gennembrud bliver, når vi har fået alle kortene afskrevet og lagt i en søgbar database. Denne transskribering er nu startet, og det forudsætter et stort antal frivillige til arbejdet. Har du derfor lyst til at være med til at skabe Danmarks største register over søfartshistorie, skriv venligst til: pan@slaegt.dk for nærmere oplysninger.