NEKROLOG over pensioneret overtelegrafist Bent Rye Rasmussen

Et nærtstående familiemedlem til Bent Rye Rasmussen har netop oplyst mig om at Bent, RAF medlem nummer 1593, den 18. december 2019 for altid har stillet sin nøgle til side. Afdøde blev således mere end 90 år gammel. Et helt igennem virksomt og engageret liv er bragt til afslutning.

Begravelsen har efter afdødes ønske fundet sted kun i overværelse af nærmeste familie.

Det stod ikke i kortene at Bent skulle være radiotelegrafist. Som født i søfartsbyen Troense den 9. marts 1929 ønskede Bent at komme til søs på dækket, men et tragisk forlis ændrede dog afdødes ønske.

I 1949 - 20 år gammel - var Bent forhyret som letmatros på en af de dengang mange coastere i indenrigsfart. Coasteren ramte ulykkeligvis en af de utallige miner de allierede havde lagt i indre danske farvande, og resultatet var et totalforlis.

Lykkeligvis opholdt Bent sig på dækket. Han havnede i vandet, men fik sig reddet op på en redningsbåd, der flød med bunden i vejret. På denne opholdt Bent sig i længere tid indtil han blev samlet op af en kutter fra marinehjemmeværnet.

Han blev bragt til nærmeste by, og på byens hospital modtog han en udmærket behandling af en derværende ortopæd kirurg. Sidenhen blev Bent overført til Ortopædisk Hospital i København.

Det viste sig at Bent som følge af eksplosionen havde pådraget sig en svær lædering af den ene fod, så derefter var det ikke muligt at arbejde som matros eller lignende.

I stedet uddannede Bent sig til radiotelegrafist, og med et 1. klasse certifikat i lommen sejlede han nogle år i rederiet A. P. Møller.

I 1954 søgte Bent ind i en nyoprettet tjeneste under Forsvaret. Han blev ansat og i denne tjeneste fik han en flot karriere.
I 1957 blev Bent forflyttet til Bornholm, og på dette tjenestested blev afdøde ret hurtigt en del af ledelsen, en position han beholdt til sin pensionering.
På Bornholm traf Bent sin Jørna. De to stiftede familie, og huset på Turistvej i Snogebæk blev rammen om et på alle måder rigt familieliv. Her kom også parrets to børn til verden.

Som menneske var Bent retlinet - af ham kunne man roligt købe en brugt bil eller lignende.

På det bornholmske tjenested var det til Bent man henvendte sig, dette uanset om henvendelsen var af tjenstlig eller af privat karakter. Altid modtog man råd og vejledning der afstedkom, at problemet ville blive løst til glæde for alle parter.

Da Bent for ikke længe siden mistede sin Jørna, blev han aldrig mere helt sig selv. Sorgen var markant. Dertil kom at skaden som følge af ovennævnte forlis hhv. eksplosion betød, at det skadelidte underben måtte amputeres. I stedet for måtte Bent benytte en protese, hvilket ej heller dette "slog" afdøde ud.

Sine sidste måneder tilbragte Bent på et fortrinligt plejehjem i Neksø, hvor også livet blev afsluttet.
Nu hviler Bent ved siden af sin Jørna.

Kære Bent

Tak for de mange gode stunder vi har tilbragt i hinandens selskab, ligeså tak for de utallige længerevarende telefonsamtaler vi har ført.
Tankerne går til de to nu voksne børn samt børnebørn.

Vagn Jensen , RAF medlem 3851