Nekrolog over Niels Bahnson

Tidligt i dag, tirsdag den 23. november 2021, blev jeg kontaktet af Annie Bahnson der fortalte, at radiotelegrafist Niels Bahnson tidligt samme morgen havde stillet sin morsenøgle til side, denne gang for evigt.

Et helt igennem engageret og spændende liv er bragt til ophør.

Niels erhvervede civilt radiotelegrafistcertifikat af 1.klasse på Fanø Navigationsskole i året 1953.

Med dette i bagagen var Niels fra 1953 til og med 1955 ansat som radiotelegrafist på vejrstation Danmarkshavn i nordøst Grønland, en periode der sidenhen var et emne Niels ofte og med glæde omtalte.

For få år siden skrev Niels datter, Annie Bahnson, en fornøjelig børnebog med titlen: Lille Moskusmand. Indholdet i denne er inspireret af Niels beretninger om livet på vejrstationen.

Ligeledes var Niels efter endt tjeneste med ombord på den norske sælfanger JOPETER, der dengang sejlede personale, gods og lign. til og fra de nordøst grønlandske vejrstationer.
På vej hjem til Danmark måtte alle de ombordværende på JOPETER evakueres fra skibet, idet dette på grund af is blev skadet, mistede skruen og andet.
Året efter fandt man ved et tilfælde JOPETER i en tilstødende fjord. Bjergning af skibet og evakueringen har Niels sidenhen beskrevet over flere numre af RADIOTELEGRAFEN - ligeså er samme artikel blevet bragt i rederiet Lauritzen´s tidsskrift FRIVAGTEN og endda i Slædepatruljen Sirius´ medlemstidsskrift SLÆDEPOSTEN samt i EDR´s medlemsblad OZ.

Efterfølgende uddannede Niels sig til skolelærer, og arbejdede som sådan til sin pensionering.

Da Niels for flere år siden erfarede at Radiotelegrafistforeningen af 1917 stadig var aktiv, indmeldte han sig igen i denne, og deltog bl.a. i en veteranfrokost afholdt i Esbjerg.

Niels var, trods sin høje alder, stadig aktiv som kortbølgeamatør. Denne aktivitet med vægt på CW, var Niels så sent som da han fyldte 89 år aktiv på 60 meter båndet = 5 mc/s.
Da 60 meter båndet for år tilbage blev tilgængeligt for licenserede danske radioamatører, fik Niels endnu et amatørradiokaldesignal = OZ7OXQ. OXQ var Danmarkshavn´s kaldesignal. Niels og jeg afviklede på de 2 af vejrstationerne i Grønland tidligere benyttede frekvenser 5274.0 kc/s hhv. 5350 kc/s adskillige længerevarende CW qso ´er. Trods sin dengang høje alder var Niels stadig i topform ud i CW.

Som menneske var Niels retlinet - han var empatisk, men Niels var også manden, der tog til genmæle ifald han fandt at noget var uacceptabelt.

Tankerne går til Niels ægtefælle Jytte, idet deres ægteskab varede i mere end 60 år. Ligeså går tankerne til børn og børnebørn.

Kære Niels: Tak for vort mangeårige venskab samt tak for vore mange CW qso ér, de mange telefonsamtaler hhv. de mange e - mail(s) vi igennem årene har udvekslet.

VY 73 de

Vagn//OZ1OXQ RAF medlem 3851