NYT FRA REDAKTIONSUDVALGET

Redaktionsudvalget, der blev valgt på repræsentantskabsmødet i april 2018, består af: Jan Preisler, Karl Erik Birkholm, Bodil Laursen og Carol Ann Thrane.

Bladet tilsendes som PDF-fil til nogle medlemmer, som har udtrykt ønske om også at modtaget det i elektronisk form. Såfremt man har interesse i at modtage det som PDF, bedes man henvende sig til kontoret eller jan.preisler@stofanet.dk


Deadline for Radiotelegrafen nr. 2 - 2020 er 1. maj 2020. Indlæg til bladet modtages meget gerne.Jan Preisler


 (Siden opdateret 18.2.2020)