NYT FRA FORRETNINGSUDVALGET


FU har i samarbejde med Serviceforbundet udarbejdet en forklaring om hvor RAF1917 er på vej hen. Denne forklaring er udsendt til samtlige aktive medlemmer, både på email og via postvæsenet sammen med en stemmeseddel, som skal være RAF1917 i hænde senest den 1. marts 2020. Derefter optælles resultatet og det offentliggøres hurtigt herefter. Der afholdes ordinært Repræsentantskabsmøde den 16. - 19. marts, hvor resultatet af afstemningen forelægges repræsentantskabet, som herefter afgør det videre forløb for foreningen.Opdateret 18.2.2020