NYT FRA FORRETNINGSUDVALGET


Foreningens fremtid, optagelse i Centralforeningen af Stampersonel (CS):

I skrivende stund er vi stadig på vej over til CS. De mere formelle detaljer skal aftales/forhandles på plads, hvorefter CS hovedbestyrelse formelt vil godkende vores optagelse.
Herefter vil RAF's procedurer i henhold til vedtægterne påbegyndes, dvs. repræsentantskabets godkendelse af aftalen med CS og efterfølgende godkendelse af RAF's aktive medlemmer. CS' kompetente forsamling vil herefter indføre de nødvendige ændringer i CS' vedtægter. Formanden for CS har oplyst, at dette kun er en formalitet, hvorefter Radiotelegrafistforeningen af 1917's såvel syddanske som grønlandske medlemmer vil være en samlet enhed under CS. RAF's forretningsudvalg regner selv med at dette kan ske i sensommeren-efteråret 2019.
Med henblik på at orientere om foreningens fremtid deltog medlemmer af forretningsudvalget i veteranfrokosterne hhv. den 8. oktober i Kastrup og den 24. oktober i Odense.

FTF/LO:


Efter sammenlægningen af FTF og LO til en hovedorganisation er medlemmer af FTF, herunder RAF 1917, automatisk blevet overført til den nye hovedorganisation.
CO10:
Ingemann Ganderup er udpeget som RAF's medlem af CO10's repræsentantskab.
CFU forliget:
CO10 organisationerne har godkendt CFU forliget. Dog har sammenslutningen af senior/og pensionistforeninger underkendt forliget.
Cirkulære om engangsbeløb for udskydelse af pensioneringstidspunkt for tjenestemænd.
Cirkulæret omfatter alle vore medlemmer ved FE og betyder, at udskydelse af pensioneringstidspunkt efter at have optjent 37 års pensionsalder udløser et engangsvederlag pr. kvartal for udskydelse efter 1/1 2019.
Opdateret 19.11.2018